REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

OSTATNIA EDYCJA PROJEKTU JEST JUŻ NA PÓŁMETKU! WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFORMUJEMY,
ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOŁĄCZENIA DO GRUP SZKOLENIOWYCH.

 

Tytuł Projektu

Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji Projektu

od 1.03.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wartość Projektu

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 1 014 876,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 975 141,72 zł

Cel główny

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację szkoleń z zakresu IT dla 500 absolwentów (300 K, 200M) Uniwersytetu Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Zakres Projektu

Projekt przewiduje realizację szkoleń:

 1. Ścieżki szkoleniowej: Wprowadzenie do IT.
 2. Ścieżki przygotowującej do zawodu specjalisty baz danych.
 3. Ścieżki przygotowującej do zawodu programisty.
 4. Ścieżki przygotowującej do zawodu grafika/specjalisty User Experience.
 5. Szkoleń z cyberbezpieczeństwa i korzystanie z e-usług.
 6. Szkoleń z j. angielskiego w IT.
 7. Szkoleń miękkich:
  - Skuteczna komunikacja w zespole.
  - Kompetencje kluczowe na rynku pracy.
  - Znajdź swoje miejsce w branży IT.
  - LinkedIn jako skuteczne narzędzie budowania profilu zawodowego.
 8. Szkoleń: Dostępność produktów IT dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach bloku tematycznego: Wprowadzenie do IT.
 9. Szkoleń: Dostępność aplikacji dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach Ścieżki przygotowującej do zawodu grafika/specjalisty User Experience.
 10. Ścieżki przygotowującej do zawodu audytora dostępności.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 500 absolwentów/ek (300K/200M) Uniwersytetu Łódzkiego.

Planowane efekty

- nabycie i/lub podniesienie kompetencji absolwentów UŁ w dziedzinie IT;
- przygotowanie absolwentów (przede wszystkim nie posiadających wykształcenia w dziedzinie IT) do wejścia do branży IT, poprzez zdobycie kompetencji w wybranych ścieżkach zawodowych IT, poszerzenia kompetencji językowych oraz przygotowania się do aktywnego poszukiwania nowej pracy;
- wzmocnienie współpracy pomiędzy UŁ a pracodawcami z branży IT w regionie;
- wypełnienie braków w zatrudnieniu w firmach IT w regionie, a tym samym wzmocnienie jednej z inteligentnych specjalizacji (IS) w regionie.

Tłumaczenie materiałów na Polski Język Migowy znajduje się tutaj https://youtu.be/4_pOmgFX_eI